Over de Muziektent2019-07-11T07:40:34+00:00

Bestuur van Muziektent de Plantage

Bestuur Muziektent de Plantage

Heins Sijmons Voorzitter
info@muziekplantage.nl

Theet Vermeulen Secretaris
secretaris@muziekplantage.nl

Huib van ’t Veer Penningmeester
penningmeester@muziekplantage.nl

Ton Ostermann lid algemeen Programmeur 
programmeur@muziekplantage.nl

Max Smidt lid algemeen Organisatie
organisatie@muziekplantage.nl

Ton Spaan Lid algemeen PR 
pr@muziekplantage.nl

Vrijwilligers Muziektent de Plantage

Henny Dorr
Marianne Dresselhuys
Klaas den Haan
Hans van Haarlem
Marianne op de Kelder
Ed Lommert
Jan van Putten
Ton Spaan
Rick van Unnink
Meddy Verheul
Like Versteeve
Elisabeth Yntema

Over de Muziektent

De Muziektent in de Plantage in Culemborg

Twaalf jaar hebben ze er aan gewerkt, aan de Muziektent. De vrijwilligers die de muziektent een bijzonder warm hart toedragen.

De eerste jaren werd voornamelijk gewerkt aan de vergunningen, aan de bouw, aan het verzamelen van de centen om de muziektent te (her)bouwen.

Dat was vooral volhouden en blijven praten, vrienden maken. Van die periode heeft Culemborg TV een video-verslag gemaakt, kunt u hier nog eens zien in 4 delen.

En toen, Bevrijdingsdag 2010, kon wethouder Henk Wichgers de Muziektent voor geopend verklaren en dat kunt u hier nalezen.

Maar dat was slechts het begin van het echte werk.

Programma’s maken, muziekgezelschappen uitnodigen, onderhandelen over de prijs, lief zijn voor sponsors (want het gaat zonder subsidie), reclame maken, vrijwilligers zoeken om stoelen te plaatsen, aan te vegen, artiesten ontvangen, de rommel van vandalisme opruimen, de geluidsinstallatie regelen, het was een oneindige stroom werk die op ze af kwam.

Meddy Verheul en Like Versteeve hebben in die 12 jaar een stevige ploeg vrijwilligers bijelkaar gebracht en vanaf 2010 duizenden mensen een plezierige zaterdag- of zondagmiddag bezorgd.

Met alle soorten muziek. Smartlappen, korenzang van zo’n beetje alle Culemborgse koren, jazz, dixieland, klassieke muziek, de fanfare.

Ongeveer 10x per jaar wordt een gratis toegankelijke muziekvoorstelling gegeven. Deze muziektent in de huidige stijl is nagebouwd, herbouwd naar het oorspronkelijke ontwerp. Deze stamt uit begin 1900.

Vroeger speelde daar ook de harmonie, nu speelt er dus zo’n 10x per jaar een band, een koor, de harmonie, een salsa dansgroep kortom: Er is heel veel en voor ieder wat!

Ieder jaar wordt een zorgvuldige planning gemaakt om het zo veel mogelijk bezoekers naar de zin te maken.

Er is koffie, thee of een biertje en zelfs een wijntje te koop. De bezoekers van de Muziekplantage houden van de sfeer!