Er is niet één landschapsarchitect Zocher; het is een geslacht:

  • Johann David Zocher Sr. (17 juni 1763 - 15 mei 1817)
  • Johan David Zocher Jr. (12 februari 1791 - 8 juli 1870), zoon van Zocher Sr.
  • Karel Georg Zocher (14 november 1796 - 18 november 1863), zoon van Zocher Sr.
  • Louis Paul Zocher (10 augustus 1820 - 7 september 1915), zoon van J.D. Zocher Jr.
Het geslacht Zocher is verantwoordelijk voor ca. 42 parken en tuinen in Nederland. Zo werd het Amsterdamse Vondelpark ontworpen door J.D. Zocher Jr. en L.P. Zocher.

L.P. Zocher is ook de architect van park De Plantage, hij ontwierp ook het Kleine Buitenom in Culemborg.

Een prachtige, uitgebreide geschiedenis van leven en werken van de Zochers is te lezen in dit document

Van 2005 tot 2010 is door veel vrijwilligers, sponsoren en de Gemeente Culemborg hard gewerkt om het stadspark De Plantage, en de Muziektent die daar oorspronkelijk heeft gestaan, weer in hun oorspronkelijke staat te brengen. Hier een kleine geschiedenis van het Park, de Muziektent en wat daar bij kwam kijken.